T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KONYA / SELÇUKLU - Dolapoğlu Anadolu Lisesi

Duyurular

Ekm

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 1.ORTAK SINAV TARİHLERİ GÜNCELLENMİŞTİR.

Ekm

1- Her dersin kazanım değerlendirme sınavında 20 çoktan seçmeli soru sorulacaktır. 

2- İlk iki bölümde bulunan sınavlar her ayın birinci  haftasında, son bölümde bulunan sınavlar ise her ayın üçüncü haftasında uygulanacaktır. 

3- Sınavlar ilgili dersin kazanımlarını ölçmeye yönelik hazırlanacak, sınav sonrası her ayın sonunda kazanımlara ulaşım ölçüsü ilgili zümrelerce değerlendirilecektir. 

4- Kazanım değerlendirme sınav soruları, ilgili ders öğretmenlerince sonraki derste çözülecek, en çok yanlış yapılan sorulara yönelik kazanım tekrarları yapılacaktır. 

5- Kazanım sınavları, son işlenen konulardan başlamak üzere ağırlık son konularda olmak kaydıyla dönem içerisinde işlenen tüm müfredatı kapsayacaktır. 

Ekm

1)    Sınava gelirken, sınav sırasında ve sınavdan çıktıktan sonra maske, mesafe ve temizlik  kurallarına dikkat ediniz. 

2)    Sınav esnasında  ders kitabı, defter, çalışma notu gibi materyaller  masaların üstünde olmayacak.

3)   Cep telefonları sınav salonuna girildiğinde kapalı olarak sınıflardaki telefon dolaplarına konulacak,

sınav esnasında cep telefonunu yanında bulunduran öğrenci kopya çekmiş kabul edilecektir.

4)    Sınavlara gerekli araç gereçle gelinecek, salgın nedeniyle kesinlikle kalem, silgi gibi araç  gereç alış verişi yapılmayacaktır.

 

 5) Sınav süresi 40 dakikadır. 

 6)   Sınav tarihlerinde (covid19 pozif veya temaslı veya başka bir rahatsızlık nedeniyle) raporlu olan öğrenciler, belgelerini okul idaresine sınıf rehber öğretmenleri aracılığı ile  5 işgünü içinde  ulaştıracaklar ve raporları bittikten sonra ilgili branş zümre öğretmenleri tarafından belirlenecek başka bir tarihte tekrar sınava alınacaklardır. Covid 19 pozitif  veya temaslı veya şüpheli olan öğrenci hiçbir biçimde okula gönderilmeyecek, okula bilgi verilecektir.

Eyl

Sınıf ders programları.

Mrt

Mrt

Mrt

Mrt

Mrt

Nis